Vieme vyčistiť a ošetriť prakticky všetky povrchy, čím im nielen vrátime pôvodný vzhľad, ale vieme mu dodať i nové vlastnosti (vyšší lesk, mat, mokrý efekt, zvýrazniť štruktúru atď.), hlavne však zvýšime jeho odolnosť voči vonkajším vplyvom, tým pádom zvýšime životnosť daného materiálu a zároveň zjednodušíme jeho ďalšiu údržbu.
 
Príkladom môže byť v súčasnosti obľúbená renovácia PVC podláh v Nemecku, pričom náklady na renováciu sú rádovo nižšie, ako pri obstaraní nových podláh a prácach s tým spojených (odstraňovanie, likvidácia, vyrovnanie podkladu či nevyhnutné technologické prestávky). Po renovácii je povrch vhodný na používanie prakticky po 24 hodinách!podlaha po vyčistení a ošetrení

linoleum po vyčistení a ošetrení povrchu

kryštalizácia

vyčistená a ošetrená podlaha

čistenie linolea

vyčistená a ošetrená podlaha